כתוב לנו הסכם הצטרפות אודות - ניו לוטו
וישכע ףרטצה םיסרפה ראשמ 1,000,000-מ רתוי    ;    6 ךותמ 5 םימעפ 3500-מ רתוי    ;    6 ךותמ 6 םימעפ 22 רבכ : "וטולוינ" תטיש יגשיה
 תובושתו תולאש
הצטרפות  
כניסה למנויים  
סיכויי זכיה  
מחירים  
שאלות נפוצות