כתוב לנו הסכם הצטרפות אודות - ניו לוטו
הצטרף עכשיו כבר פעמים 6 מתוך 6    ;    יותר מ-1700 פעמים 5 מתוך 6    ;    יותר 700,000 משאר הפרסים   : "הישגי שיטת "ניולוטו
השקעה חודשית* נדרשת לסיכויים שווים
חיסכון
שווה סיכוי בביתן פיס
ש"ח
293
חמישה עשר טורים
ש"ח 348
**טור אחד
ש"ח 55
ש"ח
591
שלושים טורים
ש"ח 696
שני טורים
ש"ח 105
ש"ח
1197
שישים טורים
ש"ח 1392
ארבעה טורים
ש"ח 195
ש"ח
1813
תשעים טורים
ש"ח 2088
שישה טורים
ש"ח 275
ש"ח
2429
מאה ועשרים טורים
ש"ח 2784
שמונה טורים
ש"ח 355
ש"ח
3085
מאה וחמישים טורים
ש"ח 3480
עשרה טורים
ש"ח 395
ש"ח
3701
מאה ושמונים טורים
ש"ח 4176
שניים עשר טורים
ש"ח 475
ש"ח
4317
מאתים ועשר טורים
ש"ח 4872
ארבעה עשר טורים
ש"ח 555
 
* חודש = 8 הגרלות לוטו רגילות.
** בפועל לא ניתן לרכוש טור אחד בביתני הפיס אלא מינימום שני טורים (ב"ניולוטו" אפשר לעשות מנוי גם לטור אחד).

הצטרפות  
כניסה למנויים  
סיכויי זכיה  
מחירים